Ketrzyn 2016

img_2349
Rol bei der Arbescht
img_2356
TRINY DE WEILER a sénger XXL-Box
img_2496
Rol wie emer locker & cool
img_2497
Jean mustert mais waat / ween ……………..?
img_2505
Jos huet sech en Béi´erchen verdéngtt, schliesslech huet hien 5 Ardenner virgefou´ert!
img_2508
Hotel vun eisen Paerd
img_2549
André GRANDHENRY huet och Gas gin ….
img_2566
Gilbert wollt de Jos nach iwerhuelen …………..
img_2575
die drei vun der ……………..
img_2751
den Léo huet den Komando gin ……..
img_2753
Nathalie get dem Eliot net vill Léngt ………
img_2852
Wel keen wessen, waat déi 2 do sooten ………
img_2899
sou elo as et eriwer ………
img_2911
Rol huet zesummengepaakt, well den Panzrimm waar gefroot ….:-)
img_2925
dem Roger geet et gudd……… oder?
img_2935
en Super Obenthalt , en Super Concours, eng Super Organisatioun, eng Super Show ……………………….en MEGA SUPER TEAM (Roger MANGEN, Léo ZIGRAND, Gilbert BARTHOLMY, Nathalie REUTER-MANNES, Rol PERRARD und Jos REUTER)