Archiv der Kategorie: Sonstige Bilder

Ketrzyn 2016

img_2349
Rol bei der Arbescht
img_2356
TRINY DE WEILER a sénger XXL-Box
img_2496
Rol wie emer locker & cool
img_2497
Jean mustert mais waat / ween ……………..?
img_2505
Jos huet sech en Béi´erchen verdéngtt, schliesslech huet hien 5 Ardenner virgefou´ert!
img_2508
Hotel vun eisen Paerd
img_2549
André GRANDHENRY huet och Gas gin ….
img_2566
Gilbert wollt de Jos nach iwerhuelen …………..
img_2575
die drei vun der ……………..
img_2751
den Léo huet den Komando gin ……..
img_2753
Nathalie get dem Eliot net vill Léngt ………
img_2852
Wel keen wessen, waat déi 2 do sooten ………
img_2899
sou elo as et eriwer ………
img_2911
Rol huet zesummengepaakt, well den Panzrimm waar gefroot ….:-)
img_2925
dem Roger geet et gudd……… oder?
img_2935
en Super Obenthalt , en Super Concours, eng Super Organisatioun, eng Super Show ……………………….en MEGA SUPER TEAM (Roger MANGEN, Léo ZIGRAND, Gilbert BARTHOLMY, Nathalie REUTER-MANNES, Rol PERRARD und Jos REUTER)

Eindrücke FAE 2015

MK3_6972
Tribün emer gudd besaat :-)
MK3_8286
PERRARD Roland beim Opruffen vun den Paerd
MK3_8714
SCHOTTE Ruby mit nationaler Championne Léa d’Ambly
MK3_8708
euphorischen SCHOTTE Ruby beim Erhaalen vum Championtitel
MK3_8681
REUTER Josy emarmt sein nationalen Champion Owen van het Hermeshof
MK3_8629
die vier von der ………… Jacqué Luc, Hansen Nicole, BIOT Robert, Reichling Jean-Luc
MK3_8772
Claudy Lepère mustert d’Show ‚Hors Wallonia‘
MK3_8776
Eddy Van der SCHUEREN kommente’ert …………
MK3_8794
Preisser beim Défilé: Nadine BIOT, Gilbert BARTHOLMY, REUTER Josy an Nathalie
MK3_8812
Preisser beim Défilé: Annick BARTHOLMY, Nadine BIOT, Danielle WEBER, Léo ZIGRAND
MK3_8835
Preisiwerréchung beim Hufschmattkonkour: Mikro Alain VAN DER SCHUEREN

MK3_8414 MK3_8545 MK3_8677

MK3_7004
Fernand im vollen Einsatz
MK3_7048
Eddy Van der SCHUEREN
MK3_7068
Jean-Paul SABUS & Family
MK3_7070
Romain HOFFMANN vum Hoffmannshaff
MK3_7071
WAGENER Jean-Paul & Crew
MK3_7095
Annick BARTHOLMY
MK3_7104
Eddy Van der SCHUEREN & Madame
MK3_7110
2 Kenner :WAGENER Johny & BIOT Romain
MK3_7147
Sébastien RIGAUX & Crew
MK3_7005
KARGER Raymond
MK3_7021
ruhiger geht’s nicht !
MK3_7162
Annick BATHOLMY &Paul WAGENER //Ettelbréker Bugermeeschter SCHAAF ; Claudine WAGENER-ODEM
MK3_7167
Georges+ Sarah BARTHOLMY //Annick BARTHOLMY & Paul WAGENER //Landwirtschaftsminister ETGEN
MK3_7168
Kutsch vum EDDY VAN DER SCHUEREN //SANTER Michel &SCHMITZ Pol
MK3_7174
SCHUMACHER Norbert & Léontine // Gemeinderat HALSDORF
MK3_6964
HECK Jean-Paul (Sepp+Max) REUTER Josy & Nathalie
MK3_7212
ZIGRAND Léo
MK3_7272
JACQUé Luc
MK3_7301
Ahhhhhh esou léist et sech liewen……Gilbert &Georges BARTHOLMY
Panorama Zone Pietonne
Usprooch vum L.A.S Präsident G. BARTHOLMY

MK3_6946 MK3_6948 MK3_7027 MK3_7044 MK3_7159